IPS Group Industries, spol. s r.o.

Zvolenská cesta 32, 974 05 Banská Bystrica

Fakturačná adresa:
IPS Group Industries, spol. s r.o.
Zvolenská cesta 32, 974 05, Banská Bystrica
IČO: 47416386

Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, odd. Sro, vložka: 25062/S.

Peter Mihaliček

  • 0908 906 123
  • mihalicek@stavbyrekonstrukcie.sk

Ing. Samuel Bodnar

  • 0905 500 375
  • bodnar@stavbyrekonstrukcie.sk

Igor Švantner

  • svantner@stavbyrekonstrukcie.sk
  • 0905 272 641

Teším sa na našu spoluprácu

Budem s vami viesť prvé konzultácie, postarám sa o bezproblémový priebeh rekonštrukcie bytu, domu, výstavby nového objektu alebo stavebných prác.

podpis

Peter Mihaliček, konateľ IPS Group Industries, spol. s r.o.

Napíšte nám správu

Zistíme, čo pre vás môžeme urobiť a pripravíme nezáväznú cenovú ponuku. Na správu odpíšeme najneskôr do 24 h.