Zemné a výkopové práce

Správne založenie stavby je alfou a omegou úspešnej výstavby. Jediná chyba pri nesprávnom vykonaní zemných a výkopových prác, môže predražiť rozpočet a spomaliť realizáciu stavby. Nezáleží pritom či ide o novostavbu, prístavbu, komunikáciu alebo len o novú prípojku.

Na vykonanie zemných a výkopových prác nie sú potrebné žiadne certifikáty. Zárukou ich kvality a ochrany vašich investícii sú skúsenosti a prax v odbore.

Najčastejšie chyby pri zemných a výkopových prácach

Snaha ušetriť pri realizácii menších stavieb vedie mnohých ľudí k ich svojpomocnému vykonávaniu. Často nesprávne vymerajú polohu a hĺbku výkopov. Nevedia, že treba počítať s manipulačným priestorom a priestorom pre podkladové vrstvy základových konštrukcii. Výkopy sú buď malé alebo príliš veľké. Potom musia viac zaplatiť za dokopanie resp. dočistenie alebo kúpiť ďalšiu kubatúru zásypu.

Dôležité je aj správne načasovanie výkopových zemných prác a ich koordinácia s ďalšími prácami. Žiadny staviteľ nechce opravovať znehodnotené výkopy napr. po dažďoch.

O zemných a výkopových prácach vieme všetko

  • Všetko musí ísť podľa plánu. Preto zabezpečíme geodetické zameranie, polohopisne aj výškopisne;
  • U nás nebudete platiť za zbytočné zásypy a opakované dočisťovanie výkopov znehodnotených nepriaznivým počasím. Zemné práce realizujeme len v nevyhnutnom rozsahu;
  • Zbavíme vás starostí s odvozom a uložením nadbytočnej sypaniny a dovezieme štrk všetkých frakcií za zvýhodnené ceny;
  • Za výhodné ceny vám dodáme aj betónové zmesi všetkých tried zo štrku, drveného kameniva alebo riečneho štrku;
  • Čas je pri každej stavbe vzácny. Preto zabezpečujeme aj debnenie konštrukcií. Okrem tradičnej metódy aj debniacimi dielcami a konštrukcie zhotovíme aj z pohľadového betónu;
  • Zemné a výkopové práce odovzdávame zástupcovi investora zápisom do stavebného denníka kde sa kontroluje ich rovinatosť, celistvosť prípadne celkový vzhľad. Na vyžiadanie zabezpečíme vykonanie skúšky betónu v akreditovanom skúšobnom laboratóriu v zmysle platnej normy STN.

Cena za výkopové a zemné práce je vždy férová

Cenu počítame podľa skutočne odvedených prác. Zahŕňa náklady na materiál, dopravu, prácu, všetky režijné a obstarávacie náklady.

Výkopové a zemné práce vykonávame aj mimo stredoslovenského kraja. Väčšie stavby, na ktorých sme realizovali zemné a výkopové práce nájdete nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Naše skúsenosti a prax v odbore je pre každého investora zárukou bezpečne vynaložených investícii a bezproblémového priebehu realizácie stavby.

Prečo sa rozhodnúť pre nás?

Príde nám férové zaplatiť až keď vidíte výsledok.
V stavebníctve pracujeme od roku 1994. Máme dostatok skúseností aby ste s nami urobili najlepšie rozhodnutia od plánovania až po posledné práce.
Za svojou prácou si stojíme a poskytujeme záruku pod dobu 2 rokov. Nájdete nás na tej istej adrese aj po zaplatení faktúry.

Vážime si vašu dôveru

Radi vás presvedčíme o vysokej kvalite našich stavebných prác a získame ďalšieho spokojného klienta.

podpis

Peter Mihaliček, konateľ IPS Group Industries, spol. s r.o.

Zemné práce realizujeme profesionálnou technikou

Používame kolesový bager JCB 3CX, pásový bager JCB 8018, UNC 60. Tam, kde nie je možné použiť stavebnú techniku, využívame ručnú prácu. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom nasledujúceho formuláru alebo na tel. čísle 0908 906 123. Kontaktná osoba Peter Mihaliček.